Foto © Peter Procházka

Ladislav Čavojský

17. 1. 1932
Trnava
—  9. 1. 2014
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra
Ladislav Čavojský sa narodil  17. 1. 1932 v Trnave. Stredoškolské štúdiá absolvoval r. 1943 – 51 v Trnave, 1951 – 55 študoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od r. 1955 bol pracovníkom a neskôr vedúcim oddelenia divadla a filmu v Ústave slov. literatúry SAV, od 1973 vedecký pracovník Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, súčasne 1955 – 65 redaktor časopisu Slov. divadlo, 1994 – 95 bol šéfdramaturgom Slov. televízie. V početných odborných príspevkoch, divadelno-historických štúdiách a kritikách (publikovaných hlavne… Čítať ďalej