Ladislav Čavojský

17. 1. 1932
Trnava
—  9. 1. 2014
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra

Životopis autora

Ladislav Čavojský sa narodil  17. 1. 1932 v Trnave. Stredoškolské štúdiá absolvoval r. 1943 – 51 v Trnave, 1951 – 55 študoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od r. 1955 bol pracovníkom a neskôr vedúcim oddelenia divadla a filmu v Ústave slov. literatúry SAV, od 1973 vedecký pracovník Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, súčasne 1955 – 65 redaktor časopisu Slov. divadlo, 1994 – 95 bol šéfdramaturgom Slov. televízie. V početných odborných príspevkoch, divadelno-historických štúdiách a kritikách (publikovaných hlavne v Slov. divadle) na základe poznania pramenných materiálov prispel k poznaniu diela J. Palárika, J. Chalupku, J. Grajchmanna, M. Kukučína, Timravy, V. Hurbana-Vladimírova, osvetlil divadelné aktivity pražského spolku Detvan, vzťahy slov. divadla k svetovým dramatikom. Do kolektívnej práce Kapitoly z dejín slovenského divadla (1967) prispel rozsiahlym prehľadom Divadlo od revolúcie do nástupu realizmu. Samostatne vydal knihu Divadlo v Trnave (1982), pamätnicu Divadlo v Brezne (1988), portréty hercov SND Prví a prvoradí herci SND (1993), dvojdielnu prácu Slovenské divadlo do roku 1919 (1997 – 98), spoluautor monografie Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980 (s V. Štefkom, 1983). Sústavne sledoval a glosoval súčasné divadelné dianie na Slovensku (v Literárnom týždenníku a i.).