Ladislav Čúzy

8. 5. 1950
Zvolen
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ladislav Čúzy – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 156.

TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 311.

ŠAH: Pripomíname si. Ladislav Čúzy – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 159.

Autor neuved.: Z akademických lektúr profesora slovenskej literatúry Ladislava Čúzyho. In: Knižná revue, roč. XXIII, 23. 1. 2013, č. 2, s. 20.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

VLNKA, Jaroslav: Igor Hochel – Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová: Slovenská literatúra po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 3.

-rm-: Pred prijímačkami na vysokú školu (Ladislav  Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová: Panoráma slovenskej literatúry III). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 11.

VOJTECHOVÁ, Eva: Hľadanie rozstratených poznatkov (Ladislav Čúzy, Ján Gbúr, Dana Kršáková, Marcela Mikulová, Dagmar Robersts, Ján Zambor: Panoráma slovenskej literatúry). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 10.

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Pre študentov a priateľov slovenskej literatúry. Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I. (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 110 – 112.

-mat-: Pragmatická panoráma (Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

ŠAH: Pripomíname si (Ladislav Čúzy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 5, s. 158.

FERKO, Miloš: Osvetlená galéria (A. Bokníková, L. Čúzy, P. Darovec, D. Kročanová, V. Mikula, J. Zambor: Portréty slovenských spisovateľov I). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.