Ladislav Fričovský

5. 3. 1930
Košice
—  20. 12. 2014
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika
Ladislav FRIČOVSKÝ v r. 1942 – 49 študoval na gymnáziu v Bardejove, 1949 – 53 na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde potom r. 1965 – 70 popri zamestnaní absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie Vysokej školy múzických umení. Medzitým po ordinácii bol r. 1953 – 54 ev. kaplánom v Sučanoch, po vykonaní prezenčnej vojenskej služby (1954 – 56) pôsobil r. 1956 – 57 ako kaplán v Púchove, 1957 – 68 farár v Chmeľove, 1968 – 94 farár a neskôr senior v Obišovciach, od 1995 biskupský tajomník Východného dištriktu v Prešove.… Čítať ďalej