Ladislav Hagara photo 1

Ladislav Hagara

15. 1. 1944
Nováky
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ladislav Hagara – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 153 – 154.

MIKOLAJ, Dušan – HAGARA, Ladislav: Keď pre spisovateľa sú naj kôrnatce (Rozhovor + o autorovi). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 9.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, 2. vyd. SNK - LIC, Martin - Bratislava 2008.

REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2012.

Encyclopaedia Beliana, zv. 5. Bratislava, Encyklopedický ústav SAV – Veda  2007.

JANITOR, A.: Šesťdesiatiny PhDr. Ladislava Hagaru, PhD. Mykologické listy, 2005, č.92.    

Kto bol kto v hospodárstve SR v roku 1997. Trendy, Bratislava 1998.

KRAJNÁ, A.: Transformácia Vydavateľstva Živena. 1993. Diplomová práca na FFUK v Bratislave.