Ladislav Hanniker photo 1

Ladislav Hanniker

4. 9. 1952
Trnava
Pseudonym:
Laco Hanniker
Žáner:
literatúra faktu, populárne žánre, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Ladislav Hanniker – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 159.

KOLAČANOVÁ, Zuzana: Laco Hanniker: ÚSta plné čerešní (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 3. 2015, č. 6, s. 9.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich knihách. Laco Hanniker: Ústa plné čerešní. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s., 113 – 114.

JARÁBEK, Mikuláš: Laco Hanniker: Ústa plné čerešní. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 130 – 132.

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 21.

HEVIER, Daniel ml.: Vina a trest (Laco Hanniker: Mreže). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

SVETOŇ, Ľuboš: Dve podoby života (Laco Hanniker: O rybách a iných vášňach). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 5.

-eť-: Poviedky nielen o rybách. -bi-: Atentát na nežnú revolúciu. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

HOLKA, Peter: Laco Hanniker: Ostnatý raj. In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 1. 2008, č. 1, s. 1.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BODACZ, Bohuš: Laco Hanniker: Kruté poviedky. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 115 – 116.

MUCHOVÁ, Eva – HANNIKER, Laco.: Osud nahráva tým lepším (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 12.

ONDERA, P.: V prokurátorskom talári s udicou. In: Súvislosti, 3, 2004, č. 18.

GUDZOVÁ, A.: Laco Hanniker: Ryba je človek žijúci pod vodou. In: Enviromagazín, 8, 2003, č. 3.

TURČEKOVÁ, Veronika: Horkosť duší (Ladislav Hanniker: Kruté poviedky). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 5.

DRIENOVSKÝ, J.: JUDr. Ladislav Hanniker: 50-ročný šťastný blázon. In: Poľovníctvo a rybárstvo, 54, 2002, č. 9.

MAGALOVÁ, G.: S udicou v literatúre? (Ladislav Hanniker: Osudové ryby). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 6.