Ladislav Kiss-Jánsky

22. 7. 1914
Kúty
—  14. 2. 1989
Bratislava
Pseudonym:
Jánsky, L. M. Jánsky, Laco M. Jánsky, Ladislav Jánsky, Marián Malík
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba
Obč. m. Ladislav Kiss. R. 1925 – 34 študoval na gymnáziu v Trnave, 1934 – 38 slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na univerzite vo Varšave. R. 1938 – 41 prof. na gymnáziu v Trnave, 1941 – 43 tajomník Slov. učenej spoločnosti, 1944 – 45 kultúrny referent Hlinkovej slov. ľudovej strany v Bratislave, 1945 – 47 redaktor nakladateľstva Gardelan, 1947 – 48 majiteľ nakladateľstva Obzor, 1948 – 49 účtovník v Trnave, 1949 – 59 redaktor vydavateľstva Práca, 1959 – 62 VHJ Kovový tovar, 1962 – 74 Slov. literárnej agentúry, od r.… Čítať ďalej