Ladislav Kiss-Jánsky

22. 7. 1914
Kúty
—  14. 2. 1989
Bratislava
Pseudonym:
Jánsky, L. M. Jánsky, Laco M. Jánsky, Ladislav Jánsky, Marián Malík
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Obč. m. Ladislav Kiss. R. 1925 – 34 študoval na gymnáziu v Trnave, 1934 – 38 slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na univerzite vo Varšave. R. 1938 – 41 prof. na gymnáziu v Trnave, 1941 – 43 tajomník Slov. učenej spoločnosti, 1944 – 45 kultúrny referent Hlinkovej slov. ľudovej strany v Bratislave, 1945 – 47 redaktor nakladateľstva Gardelan, 1947 – 48 majiteľ nakladateľstva Obzor, 1948 – 49 účtovník v Trnave, 1949 – 59 redaktor vydavateľstva Práca, 1959 – 62 VHJ Kovový tovar, 1962 – 74 Slov. literárnej agentúry, od r. 1974 žil na dôchodku v Bratislave. Začínal časopisecky publikovanými recenziami a novelami, ale od r. 1936 sa ako jeden z prvých na Slovensku intenzívne venoval rozhlasovej literárno-dramatickej tvorbe. Pre rozhlas zdramatizoval početné prózy slov. i svetových autorov, pripravil aj množstvo životopisných pásiem o osobnostiach domácej i inonárodnej histórie a literatúry, napísal pôvodnú rozhlasovú hru Talizman (1978), scenáristicky spolupracoval s televíziou. Plodný prekladateľ, po r. 1945 preložil z maďarčiny, poľštiny a češtiny okolo 90 titulov, prekladal najmä divadelné hry súčasných  dramatikov (L. Bárta, S. Bródy, A. Gábor, L. Gyurkó, M. Hubay, F. Molnár, Zs. Móricz, Gy. Sós, M. Szabóová, L. Tabi, M. Tóth, J. Iwaszkiewicz, A. Osiecka, G. Zapolska, J. Jílek, J. Makarius, O. Zelenka a i.), ďalej z češtiny prózu (J. Arbes, J. John, M. Majerová, J. Otčenášek atď.), menej rozhlasové hry a dramatizácie. Autor príručky Hovorme správne po slovensky (1939), publikácie Slušný mládenec (1940), rozprávkovej knižky Čarovný klobúčik (1947). Ako bibliograf pripravil súpisy Slovenská duchovná tvorba 1939 – 1944 (1944) a Výberový katalóg pre ochotnícke súbory (1972).