Ladislav (Laco) Novomeský photo 1

Ladislav (Laco) Novomeský

27. 12. 1904
Budapešť
—  4. 9. 1976
Bratislava
Pseudonym:
A. Krištof, Andrej Ogrod, Brkoslav, Gama, Pavel Havran, Pavel Hronec
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, publicistika

Životopis autora

Laco NOVOMESKÝ sa narodil 27. decembra 1904 v Budapešti. Zmaturoval na učiteľskom ústave v Senici a nastúpil na miesto učiteľa v Bratislave. Od roku 1925 začala jeho novinárska dráha v denníkoch a časopisoch. Pracoval ako redaktor a šéfredaktor viacerých novín a časopisov (Pravda chudoby v Ostrave, Rudý večerník v Prahe, Rudé právo, Rudá záře, Tvorba, Haló-noviny, Ľudový denník, Slovenské zvesti, Nová svoboda a ďalšie). V novembri 1939 po rozbití ČSR sa presťahoval na Slovensko, kde sa zapojil do odboja. Bol jednou z vedúcich osobností pri formovaní politických cieľov v príprave Slovenského národného povstania, stal sa členom predsedníctva Slovenskej národnej rady v povstaní, odletel na rokovania s dr. E. Benešom do Londýna a odtiaľ do Moskvy. Po oslobodení zastával viacero významných funkcií (podpredseda SNR, povereník pre školstvo a osvetu, stál na čele Matice slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov). V roku 1950 bol pozbavený všetkých funkcií, vo februári 1951 uväznený a v roku 1954 vo vykonštruovanom procese (spolu s G. Husákom a V. Clementisom) nezákonne odsúdený na 10 rokov väzenia. V roku 1955 ho podmienečne prepustili a o osem rokov neskôr rehabilitovali. Pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe (1955 – 1962), potom sa vrátil do Bratislavy a bol zamestnaný v Ústave slovenskej literatúry SAV. V auguste 1968 stal sa opäť členom Predsedníctva ÚV KSS a zvolili ho za predsedu Matice slovenskej. V roku 1970 sa na protest proti normalizačnej politike vzdal funkcie člena Predsedníctva ÚV KSS a krátko na to vážne ochorel. Zomrel 4. septembra 1976.