Ladislav Lajcha

15. 8. 1932
Malacky
—  16. 6. 2018
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra

Výberová bibliografia

BÁBIKOVÁ, Marta – LAJCHA, Ladislav: Dialóg o hodnotách so scénografom. In: Knižná revue, 4. 8. 2004, č. 16 – 17,  s. 20.

BÁBIKOVÁ, Marta: Ladislav Lajcha: Ladislav Vychodil (Výtvarné svety v knihách). In: Knižná revue, roč. XIV, 4. 2. 2004, č. 3, s. 3.