Ladislav Lajčiak

28. 7. 1945
Ružomberok-Černová
Pseudonym:
Ladislav I. Lajčiak, Peter Tichý
Žáner:
dráma, esej, poézia, prekladateľská činnosť
Ladislav LAJČIAK v r. 1960 – 64 študoval na Strednej ekonomickej škole v Martine, 1964 – 69 na Vysokej škole ekonomickej, 1982 – 84 estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1969 – 74 pracovník Tesly Orava v Nižnej, 1974 – 94 Matice slov. v Martine, 1995 – 2000 Bjørnsonovej spoločnosti v Ružomberku, od r. 2001 Slov. národnej knižnice v Martine, od 2006 na dôchodku. Prvé básne publikoval od r. 1975 časopisecky (Matičné čítanie, Revue svetovej literatúry, Romboid, Slov. pohľady a i.). Autor básnickej zbierky Tiesňové volanie… Čítať ďalej