Ladislav Lajčiak

28. 7. 1945
Ružomberok-Černová
Pseudonym:
Ladislav I. Lajčiak, Peter Tichý
Žáner:
dráma, esej, poézia, prekladateľská činnosť

Napísali o autorovi

...keď v roku 2003 Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil Slovensko, odniesol si od nás darček v podobe bibliofílie, ktorým bola zbierka básní Milujem ťa láskou večnou – podpísaná pseudonymom Peter Tichý. Keď mu v roku 2009 bratislavské vydavateľstvo vydalo jeho zbierku Milujem ťa láskou večnou, Peter Tichý prehovoril, identifikoval sa, zahodil pseudonym a hlasno sa ozval ako Ladislav Lajčiak...

Matúš Demko, 2010

 

Ladislav Lajčiak je literárny tvorca obsahujúci viacero rovín básnickej, scenáristickej i literárnovednej povahy, pričom ho zvlášť charakterizuje priam podmienenosť nažitím. Za každým jeho slovom je na jednej strane vytryskávanie prameňa z hrudy skutočnosti, a na druhej aj istý iskrivý osteň kritičnosti voči minulým i súčasným pokriveninám. Ide o ekonóma celým bytím smerujúceho ku kultúre a literatúre, básnika tvoriaceho v samote pracovne, ale vytvárajúceho podmienky pre verejné uplatnenie sa aj diela iných, organizovaním literárnych podujatí. Kultúrneho človeka, ktorý nezabudol, čo je cit sociálny a ľudský, pri starostlivosti o ohrozených Slovákov z Vojvodiny...

 

Michal A. Kováč In: Knižnica, roč. 6 (2005), č. 7.