Ladislav Lajčiak

28. 7. 1945
Ružomberok-Černová
Pseudonym:
Ladislav I. Lajčiak, Peter Tichý
Žáner:
dráma, esej, poézia, prekladateľská činnosť

Výberová bibliografia

KENDERA, Radislav: Ladislav Lajčiak jubiluje. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 19. 8. 2020, č. 27 – 28, s. 23.

ŠAH: Pripomíname si v júli (Ladislav Lajčiak – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 307.

ŠAH: Pripomíname si v júli (Ladislav Lajčiak – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 315 – 316.

KOVÁČ, Michal A.: Ladislav Lajčiak šesťdesiatročný. In: Knižnica, roč. 6 (2005), č. 7.
dostupné na: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2005/jul/56.pdf

DEMKO, Matúš: Milujem Ťa láskou večnou. In: Postoj, 21.4.2010. Dostupné na: https://www.postoj.sk/1560/ps-milujem-ta-vecnou-laskou-recenzia

LESŇÁK, Rudolf: Listy z podzemia: súborná dokumentácia kresťanskej samizdatovej publicistiky  na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Bratislava: USPO, 1998, s. 183 – 185.

PLUTKO, Pavol: Ladislav Lajčiak: Tiesňové volanie. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 5., s. 133 – 134.

MAŤOVČÍK, Augustín CBADAJ, Peter - PARENIČKA, Pavol: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum – Slovenská národná knižnica, 2007.