Ladislav Luknár photo 1

Ladislav Luknár

19. 5. 1913
Ivanka pri Dunaji
—  2. 5. 1992
Ivanka pri Dunaji
Žáner:
dráma, literatúra faktu, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Životopis autora

R. 1930 maturoval na gymnáziu v Bratislave, 1930 – 32 pracoval ako úradník v notárskej kancelárii, 1932 – 48 na Ministerstve školstva a národnej osvety, 1948 – 50 na Povereníctve školstva, 1950 – 58 ekonomický námestník riaditeľa Slov. pedagogického nakladateľstva, 1958 – 77 zástupca riaditeľa, neskôr riaditeľ Literárnej agentúry, 1977 – 80 námestník riaditeľa Slov. literárneho fondu v Bratislave, od 1980 žil na dôchodku v Ivanke pri Dunaji. Od r. 1936 písal jednoaktovky, skeče a dramatizácie pre rozhlas. Neskôr sa orientoval na veselohry a moralizátorské príbehy pre ochotnícke divadlo. Pokúšal sa aj o celovečerné hry, avšak bez väčšieho úspechu; profesionálna scéna si všimla len hru Raz na Silvestra (1948), ktorá vyšla aj knižne. Autor rozhlasovej hry Z veľkých dní (1946). V hrách pre deti a mládež sa inšpiroval slov. ľudovými rozprávkami a orientálnymi motívmi, výber z nich vydal knižne pod názvom Rozprávky z divadla (1975). Autor memoárov Bez nostalgie (1985), humoristicko-satirických pásiem Kľúčovou dierkou (1957), Ruže, vavrín, pŕhľava (1961), filmového scenára Tie malé výlety (1973), televízneho scenára Takmer dokonalý muž (1977). Prekladateľ hier z češtiny (bratia Mrštíkovci, G. Preissová, V. Werner).