Ladislav Mňačko

29. 1. 1919
Valašské Klobouky
—  24. 2. 1994
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, poézia, próza, publicistika

Výberová bibliografia

DINKA, Pavol: Kontroverzný búrlivák i nepriateľ tyranov. In: Literárny týždenník, roč. XXXVII., 2024, č. 13 – 14, s. 4.

LEIKERT, Jozef: Emigrácia spisovateľa Ladislava Mňačka v roku 1968. In: Romboid, ročník LV, 2020, č. 6, s. 33 – 51.

ČERTÍK, Jozef: Na ktorom hrobe plakať? (Reakcia na článok Jozefa Leikerta: Bol Ladislav Mňačko žid...?, In: LT 31 – 32 zo 16. 9. 2020). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, s. 10.

LEIKERT, Jozef: Bol Ladislav Mňačko žid, ako sa o ňom hovorilo? In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 16. 9. 2020, č. 31 – 32, s. 18.

LEIKERT, Jozef: Osudová žena Ladislava Mňačka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 6, s. 100 – 114.

MIKOLAJ, Dušan: Most medzi generáciami spisovateľov literatúry faktu. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 3.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

LEIKERT, Jozef: Dve výročia spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 1, s. 29 –38.

ČERTÍK, Jozef: Silueta (Mňačko v klube). Literárny antikvariát. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 134 – 137.

LEIKERT, Jozef: Nebál sa papalášov (K nedožitej storočnici spisovateľa Ladislava Mňačka). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 12.

CABADAJ, Peter: Ani čas všetko nezahojí (K storočnici Ladislava Mňačka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 62 – 66.

GETTING, Peter: Milión kníh, stovky cigariet denne a priznaná vražda (Pred sto rokmii sa narodil novinár a spisovateľ Ladislav Mňačko. Žil ako celebrita, zomrel v ústraní). In: Sme, roč. 27, 2. 2. 2019, č. 28, príl. Magazín Víkend, s. 6 – 7.

AUER, Suzanne L.: Ladislav Mňačko. Eine Bibliographie. Verlag Otto Sagner, München 1989. Bibiliografia diel Ladislava Mňačka do roku 1989. Dostupné na: https://www.peterlang.com/view/title/67327

Personálna bibliografia Ladislava Mňačka. Spracovala: Lenka Štolfová. Dostupné na: https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2014/01/mnacko-bibl.pdf

JANCURA, Vladimír: Ladislav Mňačko, červený Hemingway. In: Pravda, 12. 2. 2019. Dostupné na: https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/501734-ladislav-mnacko-cerveny-hemingway/

MAJERSKY, Lukáš: Ladislav Mňačko a súdruhovia. Blog o knihe Ladislava Mňačka Súdruh Münchhasen. In: Denník N. Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/885123/ladislav-mnacko-a-sudruhovia/

TARAGEL, Dušan: Ako chutí moc. (Zabudnuté bestsellery). In: Sme, roč. 24, 7. 10. 2016, č. 233, príloha Magazín o knihách, s. VI. Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/20350803/prezident-novotny-ho-nemal-rad-ako-pisal-mnacko-svoj-najslavnejsi-roman.html

FÖLDVÁRI, Kornel: Denník Kornela Földváriho: Zo zlatého fondu ŠtB. O odtajnených materiáloch ŠtB na Ladislava Mňačka: In: Denník N, 25. 2. 2015. Dostupné na: https://dennikn.sk/58298/dennik-kornela-foldvariho-zo-zlateho-fondu-stb/

PEČINKA, Bohumil: Ladislav Mňačko. Reportér, který věděl jak chutná moc. In: Reflex. 5. 2. 2009. Dostupné na: https://www.reflex.cz/clanek/causy/73647/ladislav-mnacko.html.

Autor neuved.: Protireč(n)enie. Koho mal za sebou Mňačko? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 133 – 135.

CINGER, František: Mňačko se za pravdu pral všemi prostředky. Rozhovor s Jozefom Leikertom. In: Novinky.cz. 1. 10. 2008. Dostupné na: https://www.novinky.cz/kultura/150905-mnacko-se-za-pravdu-pral-vsemi-prostredky.html.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

TOMČÍK, Vladimír: Mňačko oľutoval podiel na príprave Žingorovej smrti (Po stopách dávnej Bratislavy). In: Sme, roč. 25, 20. 10. 2017, č. 242, s. 6.

Autor neuved.: Ladislav Mňačko: Smrť sa volá Engelchen
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414024-ladislav-mnacko-smrt-sa-vola-engelchen/ (25. 12. 2016)

RICHTER, Ludwig: Mňačkova politická esej Siedma noc a jej ohlas v západnom svete. In: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, s. 40 – 53.

SZABÓ, Ivan: Poludnica z parku aelbo v čom sa Mňačko mýlil. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 40 – 49.

MRÁZ, Peter: Z akademických lektúr (kniha Taký bol Ladislav Mňačko). In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 20.

DAROVEC, Peter: Mňačkove paradoxy (Braňo Hochel, ed.: Vývin slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (1)). In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 4, s. XXII – XXVI.

Autor neuved.: Odchody a návraty Ladislava Mňačka. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 1.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita. Slovenská literatúra faktu 2008 (Jozef Leikert: Taký bol Ladislav Mňačko). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXI.

-eť-: Taký bol Ladislav Mňačko. In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 2.

LEIKERT, J.: Taký bol Ladislav Mňačko. Bratislava: Bratislava: Luna 2008.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

VOJTECH, M.: Ladislav Mňačko. In: Portréty slovenských spisovateľov 3, ed. J. Zambor. Bratislava 2003.

VOJTECH, Miloslav: Mňačko, Ladislav. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 55 – 56.

KARVAŠ, Peter: Pri nedožitom jubileu Ladislava Mňačka. In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 5, s. 60 –  62.