Ladislav Obuch

17. 6. 1926
Bratislava
—  2. 5. 1981
Bratislava
R. 1937 – 45 študoval na gymnáziu v Bratislave, 1945 – 47 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1947 – 50 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (štúdium nedokončil). Po odchode z redakcie časopisu Bojovník pracoval r. 1950 – 68 v Slov. divadelnom a literárnom zastupiteľstve v Bratislave. Už ako novinár prejavil vyhranený záujem o film a divadlo, neskoršie sa venoval vylúčne divadlu. V rokoch 1968 – 69 bol dramaturgom Št. divadla v… Čítať ďalej