Ladislav Paška

27. 6. 1923
Ružomberok
—  18. 12. 2007
Liptovský Mikuláš
Žáner:
editorská činnosť, esej, poézia, publicistika

Životopis autora

Ladislav PAŠKA v r. 1939 – 41 študoval na strednej škole v Ružomberku a v Banskej Bystrici, r. 1950 – 53 žurnalistiku v Prahe, r. 1958 – 62 v Bratislave a v Žiline, r. 1961 – 63 absolvoval Priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici. R. 1942 – 43 redaktor kultúrneho oddelenia Ministerstva národnej obrany v Bratislave, r. 1943 – 44 vojnový spravodajca slov. armády v ZSSR a v Taliansku, r. 1945 – 46 redaktor časopisov Ohňom a perom a Tvárou k dedine v Ružomberku, r. 1946 – 51 podnikových časopisov Nový Svit, Národný podnikateľ a Úderník vo Svite, v Batizovciach a v Partizánskom. R. 1951 – 56 bol politicky prenasledovaný a pracoval ako robotník v Martine, Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, r. 1956 – 58 redaktor časopisu Stavoindustria v Bratislave, r. 1958 – 60 týždenníka Žilinský stavbár v Žiline, r. 1960 – 63 časopisu Stredoslov. stavbár a bulletinu Technicko-ekonomické informácie, r. 1963 – 64 technik a stavbyvedúci v podniku Stredoslov. stavby v Banskej Bystrici, r. 1965 – 67 úradník Stavoindustrie, r. 1968 – 71 vedúci odboru kultúry na Mestskom národnom výbore, v r. 1972 – 89 opäť z politických dôvodov robotník, neskôr úradník v Stavoindustrii, od r. 1990 bol riaditeľom Domu Matice slov. v Liptovskom Mikuláši. Ako publicista napísal knihy reportáží Strach z úsvitu (1946)Ako to bolo v Itálii (1946), Pozor – míny (2002), Aby národ žil (1948), literárnych esejí Kronika Liptovského Mikuláša (1949). Venoval sa aj umeleckej literatúre, časopisecky uverejňoval krátke prózy a nadrealistické básne, v básnickej prvotine Dnešným ľuďom (1949); súbor veršov Mladými očami (1960) a Modré dni (1969); ukážky z poézie a  spomienkových esejí obsahoval výber Podopretý vetrom (1996). Po nútenej odmlke sa k publicistickej tvorbe vrátil až počas obrodného procesu r. 1968 a po ďalšej prestávke len po novembri 1989, čo dokumentujú súbory esejí o významných osobnostiach Liptova Pozdrav svojmu mestu (1969) a Takí boli (1998). Jeho publicistické dielo uzatvára vlastivedná práca o Liptovskom Mikuláši Poznaj svoje mesto a profilový výber z publicistiky Fragmenty desaťročí (obe 1998). Pripravil početné almanachy, magazíny, matičné publikácie, pamätnice a zborníky, naposledy zostavil zborník Andrej Guoth – básnik smutného osudu (2006).