Ladislav Šimon photo 1

Ladislav Šimon

6. 4. 1938
Banská Bystrica
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, poézia, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

Autor neuved.: LADISLAV ŠIMON (nar. 1938, Banská Bystrica) je básnik, prekladateľ, germanista... In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 1, s. 64.

Autor neuved.: LADISLAV ŠIMON (nar. 1938, Banská Bystrica) je básnik, prekladateľ a ltierárny vedec. ... In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 39 – 40.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 296.

ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

ZAMBOR, Ján: Ladislav Šimon "80". In Klub nezávislých spisovateľov, 2018, nestr. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/simon80.html

ŽITNÝ, Milan: Ladislav Šimon oslávil okrúhle jubileum. In Revue svetovej literatúry, 2018, roč. LIV, č. 2, s. prvá a posledná obálka

ŠAH: Ladislav Šimon – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 154.

PASSIA, Radoslav – ŠIMON, Ladislav: Na svoje preklady som si musel počkať. Rozhovor s germanistom a prekladateľom Ladislavom Šimonom. In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 11 – 28.

ČAKANEK, Ján: Dvaja básnici v preklade Ladislava Šimona (Goethe – Hölderlin). In: Vertigo, 2014, č. 4, s. 35 – 40.

Autor neuved.: Ladislav Šimon (Autori a prekladatelia v čísle 2/2013). In: Revue svetovej literatúry, roč. XLIX, 2013, č. 2, s. 146.

MATEJOV, Radoslav: Reč v plusoch a mínusoch (Ladislav Šimon: Taľafatky plus). In: Knižná revue, 1. 9. 2004, č. 18, s. 5.

ŠAH: Ladislav Šimon – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 158.

PETRAŠKO, Ľudovít: Na pozadí dejín (Ladislav Šimon: Divadlo jedného herca). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 8. 1998, č. 16 – 17, s. 5.

BÍZIKOVÁ, Margita – ŠIMON, Ladislav: Poznámky z cesty (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 29. 4. 1998, č. 9, s. 4.