Ladislav Szalay

23. 5. 1929
Trnava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ladislav Szalay – 90). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 154.

JARÁBEK, Mikuláš: Ladislav Szalay: Kým mi ešte pamäť slúži. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 124 – 126.