Ladislav Szalay

23. 5. 1929
Trnava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, próza, scenáristika

Životopis autora

Ladislav SZALAY v r. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Trnave, 1947 – 51 na Vysokej škole ekonomickej, 1964 – 66 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1951 – 53 vedecký pracovník SAVU, 1954 – 73 redaktor Roháča, 1974 – 89 účtovník Vydavateľstva Pravda, 1990 – 92 šéfredaktor Slov. denníka, od 1992 Arény. Autor publikácie Polstoročie trnavského futbalu (1957), kníh Nosorožec v trestnom území (1963), Maturitné stretnutie (1997), Legenda rokov meruôsmych (1984 samizdat, 1998), kabaretných pásiem Bez priepustky (kabaret Tatra revue, 1959), Sex, sex, sex-tánska látka z dejepisu (kabaret Tatra revue, 1969) a slovníka Príručný slovník slovensko-trnavský s gramatikou trnavčiny (2003, s F. Ohrablom).