Ladislav Ťažký photo 1

Ladislav Ťažký

19. 9. 1924
Čierny Balog
—  20. 1. 2011
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Komplexná charakteristika

Ladislav Ťažký patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti povojnovej generácie slovenských spisovateľov. Na osobnej skúsenosti z druhej svetovej vojny v literárnom diele vypovedá o neľudskej podobe vojny, správaní a konaní človeka na frontoch a v zajateckom tábore, ale aj v povojnovom období a v mierovom živote. Jeho dielo je protestom proti vojnovým útrapám, brutalite strachu, deformáciám citových dimenzií a pokrivenému morálno-hodnotového svetu ľudí. Súčasne je hľadaním zmyslu osobných postojov vo vypätých a hraničných situáciách, keď sa život premení na otrasné divadlo a svet je hore nohami, svet, v ktorom sú všetci proti všetkým, ale všetci sa chcú zachrániť a žiť svoj život s naplnením predstáv a túžob po láske, šťastí a spravodlivosti. A hoci vnútorný svet človeka je rozbitý a dostavujú sa pocity ničoty, úzkosti, márnosti a absurdity, Ťažkého literárni hrdinovia ani vtedy neprestávajú veriť v spravodlivosť a možnosť vlastnými silami a schopnosťami dostať sa z tohto pekelného marazmu poníženia. V týchto situáciách nadobúdajú svoj ľudský zmysel česť, dôstojnosť, kamarátstvo, krivda, hanba, potupa a pod. Všadeprítomná smrť, túžba po živote, spravodlivosti, láske a šťastí, morálne postoje a ľudské dimenzie hodnôt sú základné motívy jeho literárneho diela. Prvé dve knihy čerpajú z prvej svetovej vojny. Román Amenmária. Sami dobrí vojaci autora vyzdvihol medzi najlepších slovenských prozaikov 60. rokov. Podal v ňom svedectvo o osudoch slovenských vojakov nahnaných do bojov na východnom fronte a neslávnej ústupovej ceste domov. Z vojnového prostredia čerpajú aj jeho diela Kŕdeľ divých Adamov, Pochoval som ho nahého, Evanjelium čatára Matúša I a II, čiastočne aj Márie a Magdalény, v ktorom vzdal aj úctu životnému poslaniu žien. K februárovým udalostiam roku 1948 v Československu sa vracia románom Kto zabil Adama, ktorý je psychologickou sondou do vzťahu ľudí s detektívnou zápletkou. V Pivnici plnej vlkov zobrazuje násilné praktiky združstevňovania. Román Pred potopou zachycuje pomery a vzťahy ľudí na stavbe vodného diela Gabčíkovo. Kniha Aj v nebi je lúka je o heroizme a pokore obyčajného človeka. Výzvou mladým ľuďom je kniha Smrť obchádza štadióny. Posledné tri knihy (Fantastická Fidra, Dvanásť zlatých monarchov, Maršalova dcéra) čerpajú z osudov slovenských emigrantov.

Viktor Timura