Ladislav Ťažký photo 1

Ladislav Ťažký

19. 9. 1924
Čierny Balog
—  20. 1. 2011
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Napísali o autorovi

Ťažkého tvorba pozná bolesť, tragickosť, zúfalstvo, osamotenosť, ale nepodlieha cynizmu, nihilizmu a rozkladu... Svojou hĺbkovou podstatou vyjadruje základné – existenciálne a esenciálne – polohy človeka v prelomových chvíľach jeho dejinného a individuálneho života.

Andrej Červenák

Novosť Ťažkého zorného uhla je v tom, že v jeho zámere nie je v prvom rade dejinné poznanie a uplatnenie historickej koncepcie, ale práve výpoveď o vlastnom poznávaní sveta, o tom, ako sa dejiny robili aj z tisícov nedejinných detailov a osudov, udalostí a činov, ako sa v nich často až na nepoznanie pokrivene odrážali.

Július Noge
Svojimi vojnovými prózami priniesol do slovenskej, ale aj európskej prózy pozoruhodný prvok autentickosti a emotívnych obrazov bez pátosu.
Gustáv Murín