Ladislav Ťažký photo 1

Ladislav Ťažký

19. 9. 1924
Čierny Balog
—  20. 1. 2011
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Ocenenia

Cena Zväzu slovenských spisovateľov (1965)

Cena Ministerstva národnej obrany (1966)

Štátna cena K. Gottwalda (1968)

Cena Nadácie Matice slovenskej (1994)

Cena Ľudovíta Štúra (1995)