Ladislav Ťažký photo 1

Ladislav Ťažký

19. 9. 1924
Čierny Balog
—  20. 1. 2011
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAJDOVÁ, Ľuba: Vojakove lásky (Rozhovor s Ladislavom Ťažkým; zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 71 – 77.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

JURÍK, Ľuboš: Odkaz Ladislava Ťažkého (z pietnej spomienky pri hrobe slovenského spisovateľa L. Ťažkého v Starom Klíži, 30. 9. 2017). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 18. 10. 2017, č. 35 – 36, s. 14.

POSPÍŠIL, Ivo: Dva slovenské toposy prozaické poetiky na českém pozadí (Ladislav Ťažký a Rudolf Sloboda). In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 133 – 147.

-is-: Spomienka na spisovateľa. In: Knižná revue, roč. XXIII, 2. 10. 2013, č. 20, s. 3.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 35.

SZABÓ, Ivan: Dvakrát Ladislav Ťažký. Moji majstri (Zost. Peter Rašla). Svedectvá Ladislava Ťažkého a nás ostatných (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXII, 16. 5. 2012, č. 10, s. 5.

KERNÝ, Dušan: Nemecký svedok Ladislava Ťažkého. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 30 – 139.

SUCHÁ, Lenka: Keď sa pútnik nechá uniesť (Ladislav Ťažký: Očami pútnika). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 9, s. 51 – 52.

-báb-: Za spisovateľom Ladislavom Ťažkým. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 11.

PARENIČKA, Pavol: Za Ladislavom Ťažkým. In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 1, s. 94.

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ladislav Ťažký: Očami pútnika. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 11.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. IV.

RYBANSKÝ, Peter: Majstrovský román (Ladislav Ťažký: Pivnica plná vlkov). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 5.

FERKO, Miloš – ŤAŽKÝ, Ladislav: Vojnové romány ako vajíčka (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 21. 5. 2008, č. 11, s. 12.

KAČALA, Ján: Literárny jazyk Ladislava Ťažkého. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 48 – 58.

TOMÁŠ, Radoslav: Obyčajní ľudia si zlatou nižou gombíky neprišívajú... (L. Ťažký: Aj v nebi je lúka; M. Urban: Za vyšným mlynom; I. Horváth: Európa koktail; J. Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 3.

BODACZ, Bohuš: Ladislav Ťažký: Pred potopou. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 116 – 117.

ČÚZY, Ladislav: Ťažkého najlepšia knižka. Ladislav Ťažký: Amenmária (Samí dobrí vojaci). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 278 – 281.

HÁBER, Stanislav: Jedna životná kniha. Ladislav Ťažký: V kráľovstve zelenej bohyne. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 118 – 119.

HUDÍK, Pavol – ŤAŽKÝ, Ladislav: Matúš Zraz Hrebenda (Trochu oneskorený rozhovor s osemdesiatročným jubilantom Ladislavom Ťažkým). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 12.

HÁBER, Stanislav: Spoveď donaha (Ladislav Ťažký: V kráľovstve zelenej bohyne). In: Knižná revue, 27. 10. 2004, č. 22, s. 5.

JANÍK, Pavol: K jubileu Ladislava Ťažkého. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 149 – 150.

VRBICKÁ, Eva: Neúnavný hľadač pravdy (Hovoríme so spisovateľom Ladislavom Ťažkým). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 28 – 37.

ČERVEŇÁK, Andrej: Kniha spomienok a ponorov. Ladislav Ťažký: Slzy neplačú. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 131 – 132.

ČÚZY, Ladislav: Monografia o žijúcom klasikovi. Viliam Obert: Próza Ladislava Ťažkého. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 113 – 115.

SVETOŇ, Ľuboš: Vráskavé ťažoby. Ladislav Ťažký: Literárne vrásky (spomienkové eseje). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 96 – 98.

GÁLIS, Vladislav: Ťažký, Ladislav. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 57 – 58.

JAVORKOVÁ, Monika: Čo je normálne? (Ladislav Ťažký: Útek z Neresnice). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 5.