Ladislav Ťažký photo 1

Ladislav Ťažký

19. 9. 1924
Čierny Balog
—  20. 1. 2011
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Životopis autora

Ladislav ŤAŽKÝ sa narodil 19. septembra 1924 v Čiernom Balogu. Vo Vojenskom zemepisnom ústave v Bratislave sa vyučil za kartografa. Ako devätnásťročný bol poslaný na východný front ako vojak Slovenskej armády. Jeho pokus o útek pri ústupe v Rumunsku sa skončil v zajateckom tábore najprv v Maďarsku, potom v rakúskom Kaisersteinbrucku. Po vojne prešiel niekoľkými zamestnaniami. V rokoch 1948 – 1952 študoval v Prahe politické a hospodárske vedy, v rokoch 1957 – 1960 robil vedeckú ašpirantúru v Inštitúte spoločenských vied v Prahe. V rokoch 1952 – 1957 a 1963 – 1964 pracoval v ústredných orgánoch v Bratislave, v rokoch 1967 – 1969 ako redaktor denníka Smena. Za politické názory, nesúhlas so vstupom armád Varšavskej zmluvy a publikované články stratil zamestnanie a nesmel publikovať. V rokoch 1972 – 1979 bol zamestnaný v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Po odchode do dôchodku v roku 1984 sa venoval výlučne literatúre. Roku 1993 neprijal kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky ani kreslo ministra kultúry a predsedu Matice slovenskej. Zomrel 20. januára 2011 v Bratislave.