Ladislav Varga photo 1

Ladislav Varga

28. 11. 1928
Rudnianska Lehota
—  29. 7. 2005
Nové Mesto nad Váhom
Žáner:
odborná literatúra, próza, iné

Životopis autora

Narodil sa 28. novembra 1928 v Rudnianskej Lehote, kde chodil aj do základnej školy. V roku 1944 sa presťahoval do Bziniec pod Javorinou, kde sa vyučil za pekára a prácu pekára vykonával do roku 1956. Od roku 1956 pracoval na železnici, absolvoval viacero vzdelávacích kurzov, ale vedomosti získaval predovšetkým samoštúdium.
Bol redaktorom obecných novín Bzinský chýrnik a záujem o históriu a literatúru pretavil do publicistiky o dejinách obce Bzince pod Javorinou, ale aj o širšom regióne. Jeho texty zaujali vydavateľstvo Journal of Czech and Slovak Jewish Community History v USA, ktoré ho použilo vo svojej knihe Phoenix v roku 1997. Od roku 1978 do roku 2000 písal záznamy do cirkevnej kroniky farnosti, je autorom kapitoly Dejiny rímsko-katolíckej cirkvi v Bzinciach pod Javorinou v publikácii Obec Bzince pod Javorinou (1997).
V spoluautorstve s dcérou Marianou Komorovou (1950) napísal román Kľúč od raja (1997), ktorá je odporučená ako doplnková literatúra pri výučbe dejepisu. Nasledovali historické romány venované životu Ježiša Krista Najmladší veľkňaz (1999) a Mesiáš (2004). V románe  Modrá krv (2001)autorská dvojica stvárnila osudy Alžbety Bátoriovej. Samostatným dielom autora je román Hviezdny generál . Tajomstvá života a smrti M. R. Štefánika (2005). Písal aj poviedky, ktoré publikoval v časopisoch a v rozhlase. Zomrel 29. júla 2005, pochovaný je v Bzinciach pod Javorinou, pamätná doska je umiestená aj na budove obecného úradu v rodnej obci Rudnianska Lehota.