Leopold Lahola photo 1

Leopold Lahola

30. 1. 1918
Prešov
—  12. 1. 1968
Bratislava
Žáner:
dráma, literárna veda, poézia, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

DOMORÁK, Daniel: Existenciálna poetika – Leopold Lahola (Vtáčí spev). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 2, s. 114 – 128.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11, 12, 14, 18.

MARKUŠ, Jozef: Slovenskosť a ľudskosť na spôsob Leopolda Laholu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 62 – 72.

CABADAJ, Peter: Byť stotožnený so svojím osudom (Jubileá Leopolda Laholu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 65 – 69.

MARKUŠ, Jozef: Leopold Lahola a slovenská strana sveta (K výročiam originálneho umelca). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 6.

FERKO, Andrej: Sedemtisíc slov. Špirála mlčania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 146 – 151.

SVORADOVÁ, Veronika: K niektorým aspektom Laholovej drámy Atentát. Priestor a jazyk. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 17 – 22.

KOPČOVÁ, Jana: Majstrovstvo tragiky. Leopold Lahola: Rozhovor s nepriateľom (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX, 21. 1. 2009, č. 2, s. 5.

WECHECHE, Mary: Slovo má autor. Leopold Lahola: Posledná vec a iné (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 5.

KAZIMÍR, Ľuboš: Náš tip – Leopold Lahola: Posledná vec. In: Knižná revue, roč. V, 8. 2. 1995, č. 2, s. 1.