Libor Bernát

24. 5. 1958
Trenčín
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko
Libor Bernát absolvoval štúdium histórie a filozofie na FF UJEP v Brne (teraz MU), teológiu na ETF UK v Prahe, a kandidatúru obhájil na FF UK v Prahe. Publikuje v slovenských, českých a zahraničných odborných časopisoch. Vyučoval na MTF STU v Trnave, FvS STU v Bratislave a UCM v Trnave. Zaoberá sa cirkevnými, politickými dejinami, dejinami školstva a pedagogiky, pričom sa sústredil na obdobie 16. a 17. storočia. Odborne sa zaoberá tiež komunikáciou a rétorikou. V poslednom období sa sústredil na vydávanie korešpondencie cirkevného historika a komeniológa… Čítať ďalej