Libor Mattoška

2. 10. 1891
Likavka
—  30. 8. 1958
Ružomberok
Pseudonym:
L. M. Oravský, Otecko, Páter Bohuznámy, Redaktor
Žáner:
dráma, esej, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

LIBOR MATTOŠKA, obč. m. Jozef Holica. Študoval na gymnáziách v Trstenej a v Malackách, teológiu v Bratislave, r. 1914 bol vysväteny za r. k. kňaza. Po štúdiách pôsobil ako kaplán v Hlohovci, Ostrihome a v Bratislave, r. 1918 – 28 bol predstaveným františkánskeho kláštora a administrátorom fary v Malackách, 1929 – 45 gvardiánom v Kremnici, od 1945 vedúcim františkánskych literárnych podnikov v Prešove a administrátorom fary v Spišskej Teplici, kde je aj pochovaný. Zakladateľ a redaktor viacerých časopisov (Priateľ dietok, Serafínsky svet, Naša mládež a i.) a edícií (Knižnica Priateľa dietok, Serafínske divadlo a i.). Jeho divadelné hry určené pre školské alebo ochotnícke predstavenia sledovali predovšetkým výchovno-morálne ciele. Hry: Elienne (1921), Obnovený svet (1932), Cesta radosti (1938), Presadený kvet (1940), Prerušená hra (1941) a i. Prózy: Po cestách života (1929), Katolícke dievča vo svete (1936), Otecko odkazuje (1941) a Otecko rozpráva (1946). Autor viacerých náboženských a publicistických kníh.