Libuša Mináčová

3. 10. 1925
Rimavská Sobota
—  10. 7. 2006
Bratislava
Žáner:
próza, publicistika

Výberová bibliografia

"Som stále Gemerčanka." Zost. Silvia Bodorová. Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobot, 2010.

BÁTOROVÁ, Mária: Ľútoriadky za Libušou Mináčovou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 116 – 117.

VRBICKÁ, Eva – MINÁČOVÁ, Libuša: Vždy s túžbou po nežnosti, ľudskej blízkosti a súcite. Rozhovor s Libušou Mináčovou – spisovateľkou a publicistkou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 79 – 88.

ŠAH: Libuša Mináčová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 156 – 157.

FARKAŠOVÁ, Etela: Príbehy o osamelých (Libuša Mináčová: Súcit). In: Knižná revue, roč. VIII, 25. 11. 1998, č. 24, s. 5.