Libuša Vikorová

Rimavská Sobota
Žáner:
poézia
Libuša VIKOROVÁ vyštudovala publicistiku na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa šéfredaktorky časopisu Báječná žena. Básne publikuje v časopise Dotyky. Autorka zbierok lyrickej a reflexívnej poézie Tajomstvá (2002), Večerné lampy (2004) a Myšlienka na streche (2007). Okrem poézie píše aj rozprávky a recenzie. Čítať ďalej