Ľuba Hajková

3. 8. 1946
Levoča
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Ľuba Hajková – 60. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 318.
Autor neuved. – HAJKOVÁ, Ľuba: Hajko & Hajková, knižné vydavateľstvo (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 8.
ŠAH: Ľuba Hajková. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 318.