Ľuba Hajková

3. 8. 1946
Levoča
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba, iné

Životopis autora

Manžel → Dalimír Hajko. R. 1961 – 64 študovala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Spišskej Novej Vsi, 1964 – 69 dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1969 – 82 pracovala ako redaktorka Literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu, 1982 – 91 dramaturgička pre deti a mládež v Slov. filmovej tvorbe, od 1992 vydavateľská pracovníčka a spolumajiteľka vydavateľstva H & H v Bratislave. Prvé poviedky publikovala časopisecky, v prózach sa zaoberala medziľudskými, najmä rodinnými vzťahmi, pozornosť venovala tiež vzťahu súčasných ľudí k životnému prostrediu. Autorka prózy S láskou na  začiatku slova (1988), novely Veľa slnka, málo lásky (1991), ďalších próz Nikto ma nemá rád (1994), Drž ma za ruku (1994). Prispela do antológie poviedok Ženy a fjordy (2001). V spoluautorstve s D. Kuželom napísala rozhlasovú hru Liahne (1970), samostatne hru Feauture (1990). Autorka rozhlasových poviedok Júnové ráno (1983), Večer v mŕtvom ramene (1984), Nedorozumenie (1986), 10-dielnej rozhlasovej prózy Obrat proti vetru (1988). Zostavila viac dramatických kompozícií a pásiem z diel iných tvorcov, dramaturgicky participovala na filmoch pre deti a mládež Letný strom radosti (1984), Sýkorka (1986), R. S. C. (1989) a Drotárska pieseň (1991).