Ľubica Kepštová photo 1

Ľubica Kepštová

3. 11. 1960
Skalica
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, pre deti a mládež

Komplexná charakteristika

Pre Ľubicu Kepštovú ako spisovateľku, autorku a pracovníčku v oblasti kultúry je príznačné prirodzené láskavé chápanie detského sveta. Ide pritom vlastne o životný postoj, ktorý jej je akoby vopred daný, tvorí pevný osobnostný podklad, pôdorys jej umeleckého cítenia a jej ľudských kontaktov, s ktorým Kepštová vstupovala do kontextu detskej literatúry a začala tvoriť jej súčasť komplexne – všetkými svojimi aktivitami. Ako autorka sa predstavila v časopisoch, predovšetkým v časopise Slniečko, a v antológiách, ktoré zostavila a prispela do nich vlastnou tvorbou. Debutovala knižkou poézie Komínový panáčik. (Ilustrovala ju Alena Wagnerová – spolu sa predstavili ako autorky ospevujúci veselý, pestrofarebný svet.) V súčasnej situácii slovenskej tvorby pre deti znamenala jej knižka ako osvieženie. Nejde v nej o zdôrazňovanie nonsensu a jazykovej hravosti, aké sa dnes v detskej tvorbe prvoplánovo uplatňuje. Neznamená to však, že v jej zbierke nenájde uplatnenie detská obrazotvornosť so klonom k absurdite, lyrický mikropríbeh či náladový obrázok. Niekedy sa do popredia dostáva slovný materiál poézie, a to cez motívy riekanky či zdôrazňovaním zdanlivej absurdnosti alebo poetickosti slovných spojení. Jej útla básnická zbierka je rámcovaná takmer tradične: kolobehom prírodného života (opakovanie ročných období) a s ním súvisiacimi ľudskými aktivitami (sviatky, prázdniny, škola). Nájdeme tu básne postavené na slangovej dikcii (Nezbedná mamina a i.). Kepštová vie vytvoriť teplú lyrickú atmosféru (Smútok kvetov, titulná báseň Komínový panáčik), vie využívať metaforu (Kúzlo, Predpoveď), rozvíjať nonsens (Opica a lev, Líška) či podobenstvo (Mačkin svet). Básnická zbierka Komínový panáčik, ale i poetické Kepštovej leporelá predstavujú v istom zmysle tvorivú symbiózu najlepšej tradície slovenskej detskej poézie s moderným pocitom dieťaťa žijúceho na sídlisku či na vidieku.

                                         Anna Blahová