Ľubica Kepštová photo 1

Ľubica Kepštová

3. 11. 1960
Skalica
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ľubica Kepštová – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 160.

ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 21.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 27.

Autor neuved.: Moje srdce má prázdniny. In: Knižná revue, roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. 2.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIV.

HOSTOVÁ, Ivana: Ľubica Kepštová: Moje srdce má prázdniny. In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 3.

STANISLAVOVÁ, Z.: Ľubica Kepštová. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

STANISLAVOVÁ, Z.: Komínový panáčik. In: Bibiana, 9, 2002, č. 1.

MURAT-ORAVCOVÁ, N.: Slniečkový jas (dolujme) z nás. In: Petržalské noviny, 8. 2. 2002.

MURAT-ORAVCOVÁ, N.: Z komína nie červeň, ale poeticky dúhová. In: Obecné noviny, 5. 3. 2002.