Ľubica Schmarcová

3. 6. 1979
Levice
Rodné meno:
Somolayová
Ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV a stáž na Universität Regensburg. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Pozri profil Ľubica Somolayová. Ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v… Čítať ďalej