Ľubica Schmarcová

3. 6. 1979
Levice
Pseudonym:
Ľubica Somolayová
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež
Rodné meno:
Somolayová

Výberová bibliografia

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 151 – 152.

MASARYK, Matej: Podnetný zborník, povrchná monografia (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 147 – 149.

DOMORÁK, Daniel: Schmarcová, Ľubica (ed.): Autor a subjekt. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 389 – 392.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Hľadanie v jadre literárneho života. (19. 1. 2016)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/380408-hladanie-v-jadre-literarneho-zivota

Autor neuved.: Na publikácii Hľadanie súčasnosti sa podieľal kolektív... In: Knižná revue, roč. XXV, 22. 4. 2015, č. 8, s. 23.

ZITOVÁ, Katarína – PASSIA, Radoslav – TARANENKOVÁ, Ivana: Príbeh literatúry (Rozhovor o publikácii Hľadanie súčasnosti). In: Knižná revue, roč. XXV, 22. 4. 2015, č. 8, s. 22 – 23.

bj: Kolektív autorov: Hľadanie súčasnosti. (2. 4. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350425-kolektiv-autorov-hladanie-sucasnosti/

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

PETRAŠŠOVITŠOVÁ, Laura: V žiadnom prípade "z úcty k starým". Ľubica Somolayová (zost.): Romantickí mesianisti. (Recenzia). In: Vertigo, 2016, č. 1, s. 49 – 50.

BRÜCK, Miroslav: Pohyb v každom slove. Ľubica Somolayová: Prižmúrenými očami (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 24. 10. 2007, č. 22, s. 5.