Ľubica Suballyová

14. 11. 1965
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež

Edičná činnosť

Veda je budúcnosť. Slovenská akadémia vied 2015. Bratislava: Predsedníctvo SAV, 2015.

Špičkové vedecké tímy a osobnosti SAV. Bratislava: Predsedníctvo SAV, 2014.