Ľubica Suballyová

14. 11. 1965
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež

Napísali o autorovi

Debut Ľubice Suballyovej Kľúčik od trinástej komnaty sa dotýka na prvý pohľad menej ťaživej no pritom veľmi zásadnej témy osobných hraníc. Osobnú hranicu autorka obrazne predstavuje ako „trinástu komnatu“. Hranica vytyčuje súkromie jednotlivca. Určuje charakter vzťahov. Pomáha udržať ich bezpečnosť. Zároveň však umožňuje rozlišovať opak dobre postavených vnútorných hraníc – bariéry a predsudky. V intenciách príbehu autorka ukazuje, ako pravé hranice i bariéry vlastne fungujú.

Timotea Vráblová
 

Autorka používa živý jazyk, v koncepcii cítiť autorskú istotu, zvládnutie atmosféry prostredia a dejov, dialógy svedčia o poznaní sveta detí. Literárne situácie nie sú vytesnené na akýsi umelý ostrov detí, ale sú zakotvené v spolužití s ostatnými členmi rodiny. Lebo aj v reálnom svete detí je rodinné spoločenstvo základňou, z ktorej vyrastajú sebavedomé, citlivé a múdre deti. To sú hodnoty, ktoré sa zo súčasnej detskej literatúry strácajú: stráca sa obraz dieťaťa autenticky prežívajúceho rodinný aj prírodný život, dieťaťa ktoré je v rodine a spoločnosti jednoducho partnerom. Text nie je konfrontovaný karikovanými podobami postavičiek z animovaného a mediálneho prostredia, je pôsobivý práve snahou o prirodzené identifikovanie dieťaťa v rodinných, priateľských citových väzbách.

Anna Šikulová