Ľubica Suballyová

14. 11. 1965
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ľubica Suballyová – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 160.

VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXI.

VRÁBLOVÁ, Timotea: My deti z Trávnikov. (Recenzia). In: BIBIANARevue o umení pre deti a mládež, 2010, č. 3, s. 63 – 65.

BODACZ, Bohuš: Prázdninový príbeh. Ľubica Suballyová: Kľúčik od trinástej komnaty. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 131 – 132.

ŠIKULOVÁ, Anna: Čaro objavovania. (Recenzia). In: Knižná revue, 30. 1. 2008, č. 3, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Potvrdzovanie hodnôt. In: Bibiana Revue o umení pre deti a mládež, 2008, č. 2, s. 16 – 27.

BLAHOVÁ, Anna: Čaro objavovania. Ľubica Suballyová: Kľúčik od trinástej komnaty (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 1. 2008, č. 3, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Pútavý a poučný príbeh trinástej komnaty. (Recenzia). In: BibianaRevue o umení pre deti a mládež, 2007, č. 4.