Ľubomír Brtek

18. 1. 1934
Trnava
Ľubomír Brtek r. 1945 – 53 študoval na gymnáziu, 1953 – 58 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách bol r. 1958 – 59 učiteľom na Základnej deväťročnej škole v Hornom Smokovci, 1959 – 61 pracoval vo Výskumnom ústave vodohospodárskom v Bratislave, kde od 1961 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK. Popri odbornej a publicistickej činnosti v periodikách je spoluautorom kolekíivnych diel a zborníkov Veľká kniha… Čítať ďalej