Ľubomír Feldek photo 1

Ľubomír Feldek

9. 10. 1936
Žilina

Diela v slovenčine

Dodo Gombár
Ľuba Lesná
Ján Papuga
Peter Scherhaufer
Iveta Horváthová
2015,
 1. vydanie

Ódy či frašky? EÚ očami drámy

Stránky