Ľubomír Feldek photo 1

Ľubomír Feldek

9. 10. 1936
Žilina
Žáner:
esej, pre deti a mládež, poézia, literatúra faktu, publicistika, próza, dráma

Diela v slovenčine

Dodo Gombár
Ľuba Lesná
Ján Papuga
Peter Scherhaufer
Iveta Horváthová
2015,
 1. vydanie

Ódy či frašky? EÚ očami drámy

Stránky