Ľubomír Feldek photo 1

Ľubomír Feldek

9. 10. 1936
Žilina
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika

Diela

Karol Kállay
2009,
 1. vydanie

Alexander Dubček - Posledná kapitola

2006,
 1. vydanie

V otcovej Prahe

2005,
 v tejto podobe 1. vydanie

Van Stiphout

Stránky