Ľubomír Feldek photo 1

Ľubomír Feldek

9. 10. 1936
Žilina
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

PRÍHODOVÁ, Edita: Pieseň piesní v tvorbe Ľubomíra Feldeka. In: Romboid, roč. LVIII., 2023, č. 7 – 8, s. 112 – 119.

ŠPAČEK, Jozef: Sedem viet o siedmich knihách (Ľubomír Feldek, Porcelánový pavilón). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 11, s. 109.

ŠPAČEK, Jozef: Skúška (hra na moliérovskú tému). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 1, s. 104.

HAJKO, Dalimír: Karel Jaromír Erben: Kytica (Prebásnil Ľubomír Feldek. Ilustrovala Katarína Vavrová). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 121 – 122.

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Namiesto recenzie. Feldekov Kollár alebo Kollárov Feldek (Ján Kollár: Dcéra Slávy v prebásnení Ľubomíra Feldeka). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 4, s. 71 – 73.

KOLESÁROVÁ, Svetlana – FELDEKOVÁ, Oľga: Nepripúšťam si, že by som sa nevyliečila (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 13. 12. 2018, č. 285, príl. TV oko 50/2018, s. 4 – 7.

SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

AUTNER, Richard – FELDEK, Ľubomír: Feldek a Autner hovoria o Nepolepšenom svätcovi (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 17. 9. 2018, č. 213, s. 15.

GRZNÁROVÁ, Iveta – FELDEKOVÁ, Oľga – FELDEK, Ľubomír:  Ako je to naozaj (Drží mi nohu, keď umývam okná. Alebo rebrík, keď meníš žiarovku). In: Hospodárske noviny, príl. Magazín, roč. 4, 14. 9. 2018, č. 36, s. 12 – 13.

CUPRIK, Roman – FELDEK, Ľubomír: Už sa to nedá zastaviť, hovorí Feldek (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 19. 3. 2018, č. 65, s. 4.

ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 21.

ŠMÝKAL, Mário – FELDEK, Ľubomír: Nič nemôže byť horšie ako obmedzenie slobody. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 27. 6. 2017, č. 147, s. 19.

GAVENDA, Marián – FELDEK, Ľubomír – FELDEKOVÁ, Oľga: Quo vadis (6) Feldekovci v rodine, živote a tvorbe. (Rozhovor). In: TV Lux, 1. 3. 2017.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/11716

RICHTER, Milan: Spomienky bez podmienky na žongléra Feldeka. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s.  21 – 22.

PÚČEK, Ján – FELDEK, Ľubomír: Keď... (Osobný dotazník Ľubomíra Feldeka). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s. 13 – 20.

DOBIÁŠ, Rudolf: Jubilantovi (Ľubovi Feldekovi k 80-ke). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s. 12.

ONDRUŠ, Braňo – FELDEK, Ľubomír: Aj dnes je v literatúre cenzúra. In: Nové slovo 12. 10. 2016 (z archívu Slova, 6. 9. 1999).
http://www.noveslovo.sk/c/Lubomir_Feldek_Aj_dnes_je_v_literature_cenzura

ŠAH: Ľubomír Feldek – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 157 – 158.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 28.

MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Jedna otázka Ľubomírovi Feldekovi. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 3, s. 36.

(eli): Feldekovci a Edith Piaf. In: Sme, roč. 23, 21. 9. 2015, č. 217, s. 18.

PETRÍKOVÁ, Martina: Ľubomír Feldek: Šalamúnova Pieseň piesní. Biblická rozprávka o láske. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 119 –121.

APFEL, Viliam: Sedem viet o siedmich knihách. Ľubomír Feldek, Matúš Kučera, Eugen Pauliny, Pavol Žigo / Na písme zostalo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 120 – 124.

-rm-: Stretnutia (v Knihy LIC na Nám. SNP 12 v Bratislave). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 3.

-bb-: Stretnutie (beseda slovenských a esperantských spisovateľov). In: Knižná revue, roč. XXIV, 6. 8. 2014, č. 16 – 17, s. 3.

-rm-: Píše as to samo (Ľ. Feldek: Porcelánový pavilón. V Panta Rhei 7. 5. 2014 na Poštovej ulici v Bratislave). In: Knižná revue, roč. XXIV, 14. 5. 2014, č. 10, s. 2.

MRÁZ, Peter: Ľubomír Feldek: Ťahák z dejín slovenskej literatúry (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 2. 4. 2014, č. 7, s. 4.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Jaroslav VLNKA): Spoza Moravy. Ľubomír Feldek: Ťahák z dejín slovenskej literatúry alebo Od Lomidreva po Malkáča. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 152 –  153.

PETRÍKOVÁ, Martina: O príťažlivosti slovenskej literatúry. Feldek, Ľubomír: Ťahák z dejín slovenskej literatúry alebo Od Lomidreva po Malkáča. In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 45 – 47.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 27.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 24.

PETRÍKOVÁ, Martina: Už vidím aj čiernobielo. Ľubomír Feldek: Čiernobiela kniha rozprávok. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č.3, s. 40 – 41.

FERKO, Miloš: Ľubomír Feldek: Čiernobiela kniha rozprávok. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 12.

BANČEJ, Maroš M.: Ľubomír Feldek: Keď vládzeš ísť, aj keď si musíš nadísť. In: Knižná revue, roč. XXI, 23. 11. 2011, č. 24, s. 1.

ONDREJIČKA, Erik: Všetko je tvorba. (Ľubomír Feldek '75). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 16 – 18.

HOCHEL, Igor: Malé príležitostné "retrozamyslenie" nad kriedovým kruhom. (Ľubomír Feldek '75). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 14 – 15.

HEVIER, Daniel: Gestor (O Ľubomírovi Feldekovi). (Ľubomír Feldek '75). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 13.

FERUSOVÁ, Zuzana – FELDEK, Ľubomír: Moja sila je v "reči poézie" (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 3.

BÁBIKOVÁ, Marta – FELDEK, Ľubomír: Polovicu vždy za mňa napísala sama slovenčina (O tvorbe pre deti hovorí spisovateľ Ľubomír Feldek). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 11.

-bi-: Atentát na nežnú revolúciu. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

JACKANIN, Ivan – FELDEK, Ľubomír: "Som dieťa zmámené, so slnkom na dne kešene". Ľubomír Feldek hovorí o ukrajinskom básnikovi Bohdanovi Ihorovi Antonyčovi (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 25. 11. 2009, č. 24, s. 9.

HAJDUOVÁ, Jana: Lovec veršov (Ľubomír Feldek: O nákazlivosti šťastia). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 28. 10. 2009, č. 22, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Ľubomír Feldek. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

KOPČOVÁ, Jana: Prekliatie výnimočných. Ľubomír Feldek: Prekliata Trnavská skupina (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 7. 2008, č. 14 – 15, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: RAK, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

-rm-: Dráma ruže pod krížom Spasiteľa (Víťazoslav Nezval: Manon Lescaut. Prebásnil Ľubomír Feldek). In. Knižná revue, roč. XVI, 11. 10. 2006, č. 21, s. 3.

BALÁŽ, Anton: K sedemdesiatinám Ľubomíra Feldeka. Feldek v otcovej Prahe (Ľubomír Feldek: V otcovej Prahe). In. Knižná revue, roč. XVI, 11. 10. 2006, č. 21, s. 3.

Redakcia RSL: Vinš Ľubomírovi Feldekovi k sedemdesiatke. In: Revue svetovej literatúry, roč. XLII, 2006, č. 4.

ŠAH: Ľubomír Feldek – 70. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 158.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

PETRÍK, Vladimír: Závan iného sveta (Ľubomír Feldek: Van Stiphout). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 5.

Zborník z vedeckej konferencie o živote a diele Ľubomíra Feldeka. In: Bibiana, 13, 2006, č. 4.

HOCHEL, B.: Ľubomír Feldek. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

KOVÁČ, Miloš: Hľadanie konca nekonečna (Ľubomír Feldek: Moja žena Oľga a nekonečno). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 10.

BLAHOVÁ, A.: Rozprávky písané a prekladané tým istým perom (Ľubomír Feldek: Modrozelená kniha rozprávok). In: Knižná revue,  roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 8.

-r-: Úspešné turné slovenských autorov po Taliansku (Ľ. Feldek, A. Hykisch, M. Grupač). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 4.

ŠIKULA, Vincent – FELDEK, Ľubomír: Sedem otázok Ľubomírovi Feldekovi (Rozhovor z pozostalosti Vincenta Šikulu). In: Knižná revue, 10.11. 2004, č. 23, s. 12.

-dh-: Hľadanie stratených krídel v Suttgarte 2004 (Ľ. Feldek, D. Hevier). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 7.

BLAHOVÁ, Anna: Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 14. 3. 2004, č. 8, s. 1.

KOSMÁLY, Peter: Liečivé praktiky poézie (Ľubomír Feldek: Lekárnička zamilovaných). In: Knižná revue, roč. XIV, 14. 4. 2004, č. 8, s. 5.

MIKULA, V.: Dlhá odpoveď na krátku pamäť. In: Romboid, 39, 2004, č. 4.

SLIACKY, O.: O rodnom liste Ľubomíra Feldeka. In: Bibiana, 11, 2004, č. 2.

ROGUĽOVÁ, J.: O dejinách a literatúre s Ľubomírom Feldekom. In: História, 3, 2003, č. 1.

NAHÁLKA, Peter: "Poetika" edície. Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (... a dielo), René Bílik: Ľubomír Feldek, Tomáš Horváth: Dušan Mitana. (Recenzie). In: RAK, roč. VII, 2002, č. 1, s. 44 – 46.

Š. M. (vybral z: Vladimír Turkovič, Nový čas 15. 4. 2002): Výpisky a výčitky. Feldek si vie vypiť. Vie si aj nevypiť? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 131.

GREGOROVÁ, A.: Mnohí „len“ píšu výborné veci. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 21 – 22.

HEVEŠIOVÁ, Jana – FELDEK, Ľubomír: Jeho básnický mikroskop nás fascinovl (S Ľubomírom Feldekom o Jánovi Ondrušovi). In. Knižná revue, roč. XI, 7. 3. 2001, č. 5, s. 12.

MATEJOV, Radoslav: René Bílik: Ľubomír Feldek (Palce na puzle doby). In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 3.

KOLENIČ, I. – FELDEK, Ľ.: Rozhovor s Ľubomírom Feldekom. In: Dotyky, 13, 2001, č. 1.

SLOBODNÍKOVÁ, K.: Bibliografia tvorby pre deti Ľubomíra Feldeka. In: Bibiana, 8, 2001, č. 1.

SLOBODNÍKOVÁ, K. – FELDEK, Ľ.: Rozhovor na diaľku a na jednu noc, keď nikto nezabúcha (Rozhovor). In: Bibiana, 8, 2001, č. 1.

ŠAH: Pripomíname si. Ľubomír Feldek. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 156 – 157.

BÁBIKOVÁ, Marta – FELDEK, Ľubomír: Tvorivá sloboda ako pocit (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 26. 4. 2000, č. 9, s. 12.

BÍLIK, R.: Ľubomír Feldek. Bratislava: Kalligram 2000.

ČÚZY, L.: Rozpačité milovanie (Ľubomír Feldek: Milovanie v pokročilom veku). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2, 2000, č. 9.

MILČÁK, Marián: Zlato za nechtami. Ľubomír Feldek: Milovanie v pokročilom veku. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXI, 2000, č. 3, s. 71 – 72.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

BÍLIK, R.: Krava – mapa, alebo, O živej vete. In: Slovenská literatúra, 46, 1999, č. 5 – 6.

GAVURA, J.: Ruky bez prstov, úsilie bez síl (Ľubomír Feldek: Milovanie v pokročilom veku). In: Dotyky, 11, 1999, č. 9 – 10.

MORAVČÍK, Štefan: Čo má Feldek za lubom? (Interview Štefana Moravčíka s Ľubomírom Feldekom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 4 – 14.

MORAVČÍK, Š.: Strč šmrnc skrz srd (Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková: Svet je aj inde). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 12.

STANISLAVOVÁ, Z.: Moje stretnutia s Ľubomírom Feldekom. In: Bibiana, 4, 1996, č. 3 – 4.

ŠIMONOVÁ, B.: Rozprávková tvorba Ľubomíra Feldeka. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1995.

ŠMÍDOVÁ, J. – FELDEK, Ľ.: Pod palicovými metaforami (Rozhovor). In: Mosty, 4, 1995, č. 52.

ZAJAC, P.: Feldekove básne – tajomstvá. In: Dotyky, 6, 1994, č. 1 – 2.

HATALA, M.: Feldekov výber (Ľubomír Feldek: Usmiaty otec). In: Romboid, 27, 1992, č. 7.

MOJÍK, I.: Usmiaty otec poézie (Ľubomír Feldek: Usmiaty otec). In: Večerník, zv. 37, 19. 5. 1992, č. 96.

BLAŽEKOVÁ, D.: Plynúť mimo čas (Ľubomír Feldek: Plakať je krásne). In: Dotyky, 3, 1991, č. 1.

CHAROUS, E.: Básník nestárne (Ľubomír Feldek: Usmiaty otec). In: Nové knihy, 1991, č. 44.

CHROBÁKOVÁ, S.: Granulované básne (Ľubomír Feldek: Plakať je krásne). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 2.

PETRÍK, J.: Hodnota poznania (Ľubomír Feldek: Plakať je krásne). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 5.

BŽOCH, J.: Feldekov Slovák na Mesiaci. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.

ĎURINOVÁ, N. – FELDEK, Ľ.: Som vlastne viac ako ostrovan (Rozhovor). In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 2.

KASARDA, M.: Krokodílie slzy (Ľubomír Feldek: Plakať je krásne). In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 18.

NEZKUSIL, V.: Ľubomír Feldek: Hra pro tvoje modré oči. In: Zlatý máj, 33, 1989, č. 6.

RAMPÁK, Z.: Poetika divadelných hier Ľubomíra Feldeka. In: Slovenská literatúra, 36, 1989, č. 1.

BÍLIK, R.: Vnútrotextový čitateľ vo Feldekových rozprávkových syntézach. In: Slovenská literatúra, 35, 1988, č. 3.

HRABOVSKÁ, K.: Ľubomír Feldek: Umenie neodísť. In: Film a divadlo, 32, 1988, č. 12.

MARČOK, V.: Viliam Marčok číta Ľubomíra Feldeka (Ľubomír Feldek: Slovák na Mesiaci). In: Romboid, 23, 1988, č. 2.

KOYŠ, P.: Ozdravujúci smiech (Ľubomír Feldek: Slovák na Mesiaci). In: Pravda, zv. 68, 14. 4. 1987, č. 87.

POKORNÝ, M.: K některým aspektům moderní české a slovenské poezie pro děti. In: Zlatý máj, 31, 1987, č. 10.

TURAN, J.: Feldekov Slovák v satire (Ľubomír Feldek: Slovák na Mesiaci). In: Nové slovo, 29, 1987, č. 9.

ŽILKA, T.: Ľubomír Feldek: Slovák na Mesiaci. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 6.

BŽOCH, J.: Feldekov Slovák na Mesiaci. In: Ľud, zv. 39, 6. 11. 1986, č. 264.

HOCHEL, B.: Ľubomír Feldek: Milovanie pre usnutím. In: Romboid, 21, 1986, č. 7.

HUJÍK, V.: Feldek s ostrohami satirika (Ľubomír Feldek: Slovák na Mesiaci). In: Ľud, zv. 39, 21. 10. 1986, č. 248.

ZAJAC, P.: Od jazyka k zmyslu básne. In: Romboid, 21, 1986, č. 10.

HUJÍK, V.: Svojské videnie sveta (Ľubomír Feldek: Moja prvá dúha). In: Ľud, zv. 38, 19. 2. 1985, č. 42.

MINÁRIK, M.: Pod modrým nebom je… (Ľubomír Feldek: Zelená kniha rozprávok). In: Romboid, 19, 1984, č. 4.

POLÁK, M.: Ľubomír Feldek: Smutné komédie. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 6.

TUČNÁ.: Ľubomír Feldek: Päť detektívov. In: Zlatý máj, 28, 1984, č. 1.

FELIX, J.: Zelená rozprávka Feldeka (Ľubomír Feldek: Zelená kniha rozprávok). In: Nové knihy, 1983, č. 44.

OKÁLI, D.: Dramatik Ľubomír Feldek. In: Film a divadlo, 27, 1983, č. 19.

SMOLÍKOVÁ, J.: Pri prameňoch modernej poézie pre deti. In: Romboid, 18, 1983, č. 5.

ULIČNÝ, P.: S otvorenými očami (Ľubomír Feldek: Zelená kniha rozprávok). In: Večerník, zv. 28, 26. 8. 1983, č. 168.

HAJKO, D.: Preklady Ľubomíra Feldeka (Ľubomír Feldek: Preklady). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 5.

HUJÍK, V.: Invázia invencie (Ľubomír Feldek: Homo scribens). In: Ľud, zv. 35, 17. 8. 1982, č. 194.

Kritická diskusia o Feldekovi. In: Nové slovo, 24, 1982, č. 45.

MARČOK, V.: Viliam Marčok číta Ľubomíra Feldeka (Ľubomír Feldek: Poznámky na epos). In: Romboid, 17, 1982, č. 6.

ŠABÍK, V.: Črty z Feldekovho portrétu; Feldekove Poznámky na epos. In: Šabík, V.: Čítajúci Titus. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1982.

ŽILKOVÁ, M.: Ľubomír Feldek: Diera do sveta. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 2.

Andruška, P.: Šťastný edičný čin (Ľubomír Feldek: Preklady). In: Práca, zv. 36, 1. 10. 1981, č. 232.

Balák, Š.: Ďalší experiment (Ľubomír Feldek: Poznámky na epos). In: Nové knihy, 1981, č. 35.

Čižmárik, R.: O románe Van Stiphout (Ľubomír Feldek: Van Stiphout). In: Pravda, zv. 62, 17. 1. 1981, č. 14.

Hujík, V.: Román zo života literátov (Ľubomír Feldek: Van Stiphout). In: Ľud, zv. 34, 17. 3. 1981, č. 64.

Chmel, R.: Spomienka na súčasnosť (Ľubomír Feldek: Van Stiphout). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 9.

Lenčo, J.: Ján Lenčo číta Ľubomíra Feldeka (Ľubomír Feldek: Van Stiphout). In: Romboid, 16, 1981, č. 11.

Peťko, V.: Feldek generačný a súčasný (Ľubomír Feldek: Van Stiphout). In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 8.

Plutko, P.: Neprekladať len slová (Ľubomír Feldek: Preklady). In: Pravda, zv. 62, 8. 10. 1981, č. 238.

Prochácka, J.: Teta na zjedenie – v televízii alebo makrotragédia v mikrokomédii. In: Film a divadlo, 25, 1981, č. 1.

Sulík, I.: Feldekova románova premiéra očami literárneho kritika Ivana Sulíka (Ľubomír Feldek: Van Stiphout). In: Večerník, zv. 36, 5. 6. 1981, č. 109.

Zambor, J.: Báseň a skutočnosť (Ľubomír Feldek: Poznámky na epos). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 42.

Bobok, J.: Ľubomír Feldek: Jánošík podľa Vivaldiho. In: Film a divadlo, 24, 1980, č. 1.

Turčány, V.: Nový nástroj v básnikových rukách. In: Feldek, Ľ.: Poznámky na epos. Bratislava: Smena 1980.

Žilka, T.: Ľubomír Feldek: 5 x Botafogo. In: Zlatý máj, 24, 1980, č. 5.

Gomba, C.: Ľubomír Feldek: Veselý album zvierat. In: Romboid, 14, 1979, č. 9.

Hujík, V.: Nová zbierka Ľ. Feldeka (Ľubomír Feldek: Veselý album zvierat). In: Ľud, zv. 32, 20. 2. 1979, č. 43.

Obuch, L.: Dramaturgický pozorník (Ľubomír Feldek: Teta na zjedenie). In: Javisko, 11, 1979, č. 5.

Obuch, L.: Po dvoch skúsenostiach... (Ľubomír Feldek: Jánošík podľa Vivaldiho). In: Javisko, 11, 1979, č. 11.

Panovová, O.: Päťkrát Feldek (Ľubomír Feldek: 5 x Botafogo). In: Pravda, zv. 60, 8. 2. 1979, č. 33.

Bosák, J.: Chvála prekladateľskej tvorivosti (Ľubomír Feldek: Z reči do reči). In: Kultúra slova, 12, 1978, č. 4.

Hrabovská, K.: Básnik sa vracia (Ľubomír Feldek: Teta na zjedenie). In: Nové slovo, 20, 1978, č. 21.

Miko, F.: Od prekladateľskej praxe k teórii prekladu (Ľubomír Feldek: Z reči do reči). In: Slovenská literatúra, 25, 1978, č. 4.

Mrlian, R.: V dramatickom rozbehu (Ľubomír Feldek: Teta na zjedenie). In: Pravda, zv. 59, 3. 5. 1978, č. 103.

Predmerský, V.: Bábkarská poetika Ľubomíra Feldeka. In: Zlatý máj, 22, 1978, č. 3.

Preložníková, E.: Ľubomír Feldek: Z reči do reči. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 4.

Štefko, V.: Od anekdoty ku kabaretnej hre (Ľubomír Feldek: Teta na zjedenie). In: Smena, zv. 31, 13. 5. 1978, č. 111.

Štúrová, N.: Ľubomír Feldek: Teta na zjedenie. In: Film a divadlo, 22, 1978, č. 13.

Šmatlák, S.: Kvet alfabet alebo Nad detskou poéziou Ľubomíra Feldeka. In: Šmatlák, S.: Básnik a dieťa (2., rozš. vydanie). Bratislava: Mladé letá 1976.