Ľubomír Plesník

7. 1. 1957
Zvolen
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, literary science
R. 1972 – 76 študoval na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre, r. 1976 – 81 slovenčinu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1981 pôsobí ako vedecký pracovník Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty (od r. 1996 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa) v Nitre, kde sučasne prednáša teóriu literatúry a od r. 1991 podľa ním… Čítať ďalej