Ľubomír Plesník

7. 1. 1957
Zvolen
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ŠAH: Ľubomír Plesník – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 159.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

-di_ – PLESNÍK, Ľubomír: Päťdesiatka publikácií o stave našej civilizácie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 22. 11. 2006, č. 24, s. 5.