Ľubomír Tkáčik

26. 1. 1949
Košice
Žáner:
poézia
Ľubomír TKÁČIK v r. 1966 – 70 študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Prešove. R. 1973 – 77 pracoval na Východoslov. riaditeľstve spojov, 1977 – 89 vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva v Košiciach. Básne začal písať už počas stredoškolských štúdií, neskôr publikoval v Novom slove mladých. Autor básnických zbierkok Hlas (1982), Klaksóny pri trati (1988). Čítať ďalej