Ľubomíra Miháliková

5. 2. 1954
Modra
Žáner:
poézia, próza, pre deti a mládež
Rodné meno:
Bibzová

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ľubomíra Miháliková – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 158.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 90 – 91.

VLNKA, Jaroslav: Odlišné znalosti (Ľubomíra Miháliková: Erotikoník). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 5, s. 103 – 104.