Ľubomíra Miháliková

5. 2. 1954
Modra
Žáner:
poézia, próza, pre deti a mládež
Rodné meno:
Bibzová

Životopis autora

Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ v r. 1968 – 72 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Modre, 1972 – 77 na Filozofickej fak. UK v Bratislave, 1978 – 83 interná ašpirantka na Moskovskej št. univerzite. Po štúdiách a získaní vedeckej hodnosti CSc. pôsobila r. 1983 – 89 ako referentka na UK v Bratislave, 1991 – 93 odborná asistentka na Vysokej pedagogickej vojenskej škole v Bratislave, 1996 – 98 poradkyňa na Úrade práce, od 1998 prof. na gymnáziu v Pezinku. Básnickej tvorbe sa venovala od stredoškolských štúdií, ale prvé zbierky intímnej poézie vydala s odstupom času pod názvami Erotikoník (1999) a Archetypy lásky (2000). Nasledovali knihy Modranské prelúdiá (2014) a Osamilosť (2014). Roku 2017 vydala zbierku básní  Kvitnúca oskoruša.