Ľuboš Bendzák

20. 11. 1966
Sečovce
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

JANECOVÁ, Tamara: Čas mohutného prílivu alebo odlivu?. In: Knižná revue, roč. XXXII., 2022, č. 7/8, s. 26.

RÉDEY, Zoltán: Práce sa menia – Železný vek trvá (Kritika. Ľuboš Bendzák: Práce a dni). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 3, s. 145 – 151.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Prečo je epicko-lyrický subjekt taký?. In: Romboid, roč. LVI, 2021, č. 5, s. 87 – 89.

DALFAR: Robinson každodennosti (Ľuboš Bendzák: Vlastná váha). Recenzia. In: Vertigo, nov. 2020, č. 1, s. 68 – 69.

LUKÁŠ, Martin: Exitenciálni biedermeier (Ľuboš Bendzák: Vlastná váha). Recenzia. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 4, s. 145 – 147.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: "Aj smútok má svoju cenu" (Ľuboš Bendzák: Vlastná váha). Recenzia. In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 1, s. 82 – 84.

CSIBA, Karol: Apropo samota (Ľuboš Bendzák: Samota je moja staršia sestra). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 171 – 173.

Autor neuved.: Ľuboš Bendzák (1966) patrí k autorom, ktorí nepíšu veľa... (Nové pozorovnaia). In: Vertigo, 2018, č. 1 – 2, s. 11.

NÁDASKAY, Viliam: Trochu prózy v básňach (Ľuboš Bendzák: Samota je moja staršia sestra). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 126 – 128.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky... (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 6.

JAREŠ, Michal: Za mestom a iné udalosti dňa (nad knihami Ľuboše Bendzáka a Juraje Kuniaka). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 97 – 99.

GAVURA, Ján: Periférny muž. Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky a iné udalosti dňa. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 35 – 39.

SCHMARCOVÁ, Ľubica: Čomu pre nedostatok imaginácie hovoríme poézia. Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky a iné udalosti dňa. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 35 – 39.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XII.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

BRÜCK, Miroslav: Vytrvalosť bytia (Ľuboš Bendzák: Vytrvalosť sivej). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 5.

BRÜCK, Miroslav: Autentické zápisky (Ľuboš Bendzák: Zápisky z čudného domu). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 5.